:: دوره 11، شماره 4 - ( 10-1397 ) ::
جلد 11 شماره 4 صفحات 53-61 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط بارکار ذهنی با شکست شناختی شغلی در پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه
محبوبه جراحیان محمدی، آسیه صدیقی، طاهره خالق دوست، احسان کاظم نژاد، نازیلا جوادی پاشاکی
گروه پرستاری داخلی جراحی،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، گروه پرستاری داخلی جراحی،دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت
چکیده:   (1958 مشاهده)
زمینه و هدف: بار کار ذهنی استرسوری  قابل توجه در حرفه پرستاری است واسترس می تواند زمینه ای برای بروز مشکلات شناختی و شکست شناختی شغلی باشد. با این حال، ارتباط  بارکاری و شکست شناختی مبهم است. لذا، این مطالعه با هدف  تعیین ارتباط بار کار ذهنی و شکست شناختی شغلی پرستاران بخش ویژه انجام شد.
روشها: این پژوهش تحلیلی مقطعی بر روی 176 نفر از پرستاران شاغل در بخشهای مراقبت ویژه مراکز درمانی شهر رشت در سال 1396 انجام شد. نمونه ها بااستفاده از روش سرشماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل اطلاعات فردی و شغلی ، پرسشنامه های استاندارد بار کار ذهنی (NASA-TLX) و شکست شناختی شغلی(OCFQ) بود. داده ها توسط نرم افزارSPSS21 و آزمون های آماری توصیفی و استنباطی من ویتنی، کروسکال والیس و همبستگی اسپیرمن تحلیل گردید.
یافته‌ها: اکثریت نمونه ها زن (2/93درصد)، با میانگین سنی 05/7 ± 85/35 سال، متاهل (71درصد) و دارای مدرک کارشناسی (2/92درصد)، شاغل در  بخش ICU (71درصد) ، استخدام رسمی (2/64درصد) با میانگین سابقه کار 06/7 ± 21/12سال (9/86درصد) بودند. میانگین و انحراف معیار نمرات بارکارذهنی (41/16±.95/59 ) و  شکست شناخت شغلی (06/17± 31/70) بود. بین نمره شکست شناختی شغلی با بار کار ذهنی همبستگی آماری مثبت و معنی داری (272/0 r= ، 001/0 p< )  مشاهده شد.
نتیجه‌گیری: با توجه به وجود ارتباط بار کار ذهنی با شکست شناختی شاید بتوان با تدوین راهکارهایی جهت کاهش بار کارذهنی و درنظرگرفتن عوامل مرتبط با آن در برنامه ریزی نیروی انسانی شاغل در بخش های ویژه  سطح  ایمنی بیمار و نهایتا کیفیت مراقبت از بیماران را بهبود بخشید.
 
کلیدواژه‌ها: بار کاری، بخش مراقبت ویژه، کارکنان پرستاری
واژه‌های کلیدی: بار کاری، بخش مراقبت ویژه، کارکنان پرستاری
متن کامل [PDF 1596 kb]   (1008 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1398/5/10 | پذیرش: 1398/5/10 | انتشار: 1398/5/10


XML   English Abstract   Printدوره 11، شماره 4 - ( 10-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها