:: دوره 7، شماره 4 - ( 10-1393 ) ::
جلد 7 شماره 4 صفحات 215-220 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تاثیر مدل مراقبت پیگیر بر تبعیت از رژیم غذایی بیماران همودیالیزی
سعید هاشمی، علی طیبی، ابوالفضل رحیمی، بهزاد عین اللهی
چکیده:   (2327 مشاهده)
اهداف: تبعیت از رژیم غذایی یکی از ارکان اساسی درمان بیماران همودیالیزی است. عدم تبعیت از رژیم غذایی با پیامد­های بالینی وخیم همراه است. بیماران همودیالیزی علاوه بر برنامه­های آموزشی به اجرای یک برنامه پیگیری با هدف افزایش آگاهی، بهبود عملکرد و نگرش در تبعیت از درمان نیازمندند. لذا مطالعه حاضر با هدف "تاثیر بکارگیری مدل مراقبت پیگیر بر تبعیت از رژیم غذایی بیماران همودیالیزی" انجام شد. روش­ها: این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی شاهددار بود که در دو بیمارستان بقیه­الله (عج) و چمران در سال 1392 روی 98 بیمار همودیالیزی انجام شد. نمونه­های این مطالعه به روش مبتنی بر هدف انتخاب و به صورت تخصیص تصادفی در دو گروه شاهد و آزمون قرار داده شدند. پرسشنامه تبعیت از رژیم غذایی در مرحله پیش آزمون در هر دو گروه پر شد سپس در گروه آزمون بعد از در اختیار قرار دادن کتابچه آموزشی مدل مراقبت پیگیر با چهار مرحله آشنا سازی، حساس سازی، کنترل و ارزشیابی انجام شد. در پایان هر ماه تا ماه سوم پرسشنامه تبعیت از رژیم غذایی پر شد اما در گروه کنترل بدون هیچ مداخله ای در پایان هر ماه تا ماه سوم پرسشنامه تکمیل شد و سپس اطلاعات جمع آوری شده با آزمون­های توصیفی، کای اسکوئر، تی تست و طرح اندازه های تکراری و نرم افزار SPSS18 تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته­ها : اغلب بیماران همودیالیزی از تبعیت غذایی مطلوبی برخوردار نبودند . با اجرای مدل مراقبت پیگیر میانگین نمره تبعیت از رژیم غذایی در مرحله پیش آزمون گروه آزمون از نمره 04/6 ± 95/148به 85/4 ± 25/156، 63/3 ± 08/177،38/3 ± 37/184 در پایان ماه اول، دوم و سوم افزایش یافته است و ارتباط معنی داری بین مدل مراقبت پیگیر و تبعیت از رژیم غذایی مشاهده شد (0001/0 p= ). نتیجه­گیری : بر اساس یافته های مطالعه، بیماران تحت تاثیر مدل مراقبت پیگیر بر اثر مشاوره و آموزش از تبعیت از رژیم غذایی بهتری برخوردار شدند بنابراین پیشنهاد می­شود تا پرستاران مراقبت­های ویژه از این مدل برای پیشگیری از عوارض و بهبود رژیم غذایی بیماران همودیالیزی استفاده نمایند.
واژه‌های کلیدی: مدل مراقبت پیگیر، تبعیت از رژیم غذایی، همودیالیز
متن کامل [PDF 262 kb]   (1062 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1397/12/12 | انتشار: 1393/10/25


XML   English Abstract   Printدوره 7، شماره 4 - ( 10-1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها