نشریه پرستاری مراقبت‌ ویژه- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/12/18 | 
هیئت تحریریه
سردبیر
پروفسور عباس عبادی، استاد، آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، ایران


مدیر مسئول
دکتر محمدعلی خوشنویس، استادیار، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، ایران

هیئت تحریریه
دکتر آیشه کاراداگ، استاد، دانشکده پرستاری، دانشگاه کوچ، استانبول، ترکیه
دکتر سویلای شنول چلیک، استاد، دانشکده پرستاری، دانشگاه کوچ، استانبول، ترکیه
دکتر علی آیت حساین، استادیار، مرکز پزشکی حمد، دوحه، قطر
دکتر عماد مراوه محمد مصطفی، مربی، مرکز پزشکی حمد، دوحه، قطر
دکتر لکسین وانگ، پروفسور، مرکز پزشکی واگا، واگا واگا، NSW ۲۶۵۰، استرالیا
دکتر فروزان آتش‌زاده شوریده، دانشیار، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
پروفسور محمدعلی چراغی، استاد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
دکتر مریم اسماعیلی، دانشیار، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
دکتر محمدرضا حیدری، استادیار، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شاهد، تهران، ایران
دکتر نورالدین محمدی، دانشیار، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
دکتر جمیله مختاری نوری، استاد، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، ایران
پروفسور حمید پیروی، استاد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
دکتر امیر حسین پیشگویی، دانشیار، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران
دکتر سید طیب مرادیان، دانشیار، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، ایران
دکتر امیر واحدیان عظیمی، دانشیار، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران ، ایران
دکتر حمید شریف‌نیا، دانشیار، دانشکده پرستاری آمل، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، آمل، ایران
دکتر معصومه ذاکری مقدم، دانشیار، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

 
تیم تحریریه 
پروفسور عباس عبادی، استاد آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، ایران
دکتر سید طیب مرادیان، دانشیار آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، ایران
دکتر امیر واحدیان عظیمی، دانشیار آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران ، ایران
مهناز پیرهادی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، ایران


دفتر تحریریه و مدیر اجرایی
مهناز پیرهادی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، ایران
۸۸۶۰۰۰۴۷-۰۲۱     sheida۷۷.mgmail.com     ۰۹۱۲۶۱۲۶۳۴۱
نشانی مطلب در وبگاه نشریه پرستاری مراقبت‌ ویژه:
http://jccnursing.com/find-1.41.12.fa.html
برگشت به اصل مطلب