:: دوره 16، شماره 2 - ( تابستان 1402 ) ::
جلد 16 شماره 2 صفحات 18-9 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی ارتباط آسیب اخلاقی در پرستاران با جو اخلاقی بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1401: یک مطالعه مقطعی
مصطفی طاهری ، عصمت شمالی نصب ، زهرا اسعدی ، مریم اسماعیلی* ، اعظم جهانگیر مهر
گروه پرستاری مراقبت‌‌های ویژه، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران ، esmaeiliem@yahoo.com
چکیده:   (995 مشاهده)
زمینه و هدف: بخش‌های مراقبت ویژه به دلیل حساسیت بالا و شرایط خاصشان، به عنوان یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های بیمارستانی در نظر گرفته می‌شود. از این رو پرستاران در بخش‌های مراقبت ویژه چالش‌های زیادی از قبیل آسیب‌های اخلاقی را تجربه می‌کنند. آسیب اخلاقی به صورت احساس گناه، انزوای اجتماعی و بی‌حسی عاطفی تعریف شده است که می‌تواند بر عملکرد و سلامت جسمی و روحی پرستاران تأثیر بگذارد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط آسیب اخلاقی در پرستاران و جو اخلاقی بخش‌های مراقبت‌های ویژه انجام شد.
روش‌ها: مطالعه حاضر یک پژوهش مقطعی است که در سال 1401 در بخش‌های مراقبت ویژه (ICU & CCU) بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام شد. جامعه مورد مطالعه شامل 266 نفر از پرستاران شاغل در بخش‌های مراقبت ویژه بود که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای تحقیق شامل پرسشنامه جمعیت‌شناختی، پرسشنامه آسیب اخلاقی و جو اخلاقی بود.
یافته‌ها: طبق یافته‌ها میانگین نمره جو اخلاقی بخش‌های مراقبت ویژه به طور کلی (6/84 ± 77/31) و میانگین نمره آسیب اخلاقی در پرستاران (3/93 ± 40/67) گزارش شد، که بیانگر جو اخلاقی مطلوب بخش‌های مراقبت ویژه و آسیب اخلاقی شدید در پرستاران شاغل در این بخش‌ها است. در بین ابعاد مختلف جو اخلاقی بیشترین نمره مربوط به بعد ابزاری با میانگین (3/57 ± 22/65) و کمترین نمره مربوط به بعد مستقل با میانگین (2/13 ± 9/11) بود. همچنین با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون رابطه معناداری بین جو اخلاقی و آسیب اخلاقی مشاهده نشد. اما آسیب اخلاقی با زیر مقیاس قوانین و مقررات جو اخلاقی سازمان ارتباط معنادار و معکوسی داشت (, P = 0.24 r = -0.138) و با سایر زیر مقیاس‌های جو اخلاقی ارتباط معنادار آماری نداشت (P>0.05).
نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان داد که بین آسیب اخلاقی پرستاران و جو اخلاقی بخش‌های مراقبت ویژه ارتباط معنی‌دار وجود ندارد. بنابراین آسیب اخلاقی در پرستاران شامل مؤلفه‌ها و مفاهیم پیچیده‌ای است که می‌تواند تحت تأثیر عوامل متعددی قرار بگیرد. همچنین یافته‌ها نشان داد که ارتقاء قوانین و مقررات سازمانی در بخش‌های مراقبت ویژه سبب کاهش آسیب اخلاقی در پرستاران شاغل در بخش‌های مراقبت ویژه می‌شود. بنابر این مدیران و متولیان سیستم‌های درمانی با توجه به این موضوع و اتخاذ تدابیر عملی می‌توانند سبب کاهش آسیب اخلاقی و همچنین سبب افزایش سلامت و رضایت شغلی در پرستاران شوند.
شماره‌ی مقاله: 2
واژه‌های کلیدی: پرستار، آسیب اخلاقی، جو اخلاقی، بخش مراقبت ویژه
متن کامل [PDF 1453 kb]   (293 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1402/4/26 | پذیرش: 1402/5/2 | انتشار: 1402/5/2

Ethics code: IR.TUMS.FNM.REC.1401.052
Clinical trials code: IR.TUMS.FNM.REC.1401.052XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط  Creative Commons Attribution License قابل بازنشر است.
دوره 16، شماره 2 - ( تابستان 1402 ) برگشت به فهرست نسخه ها