:: دوره 12، شماره 2 - ( 4-1398 ) ::
جلد 12 شماره 2 صفحات 21-27 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی خود پنداره حرفه ای پرستاران شاغل در بخش های مراقبت های ویژه
ابوالقاسم کریمی، مجیده هروی کریموی، ناهید زژه، سمیه جوانمرد
دانشگاه شاهد
چکیده:   (1308 مشاهده)
زمینه و هدف: خودپنداره حرفه ای در واقع شناخت و درک فرد از خود، به عنوان یک فرد حرفه ای است و بر چگونگی تفکر، تکامل نقش، رفتار و عملکرد حرفه ای فرد تأثیر دارد. از میان حرفه های مختلف برخی نیاز به خود پنداره بالاتری دارند که در این میان حرفه پرستاری از این لحاظ جایگاه ویژه ای دارد. لذا این مطالعه با هدف تعیین بررسی خود پنداره حرفه ای پرستاران شاغل در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان های دانشگاهی منتخب شهر تهران درسال1397 انجام گردید.
روشها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی همبستگی بوده که بر روی 540 پرستار شاغل در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های دانشگاهی منتخب شهر تهران انجام شد. نمونه گیری به روش خوشه ای انجام گردید. ابزار مورد استفاده در این پژوهش فرم  اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه خودپنداره حرفه ای کووین بود.
یافته‌ها: میانگین نمره کلی خودپنداره حرفه ای پرستاری 91/29 ±36/218 بود. بیشترین و کمترین میانگین نمرات به دست آمده به ترتیب مربوط به بعد دانش و رهبری با میانگین 76/4± 22/43 و 93/5 ± 23/17 بود. ضریب همبستگی پیرسون بین تمام ابعاد خودپنداره حرفه ای محاسبه شده است. سطح معنی داری برای همه ابعاد برابر 001/0 به دست آمد لذا میان این ابعاد رابطه معنی داری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: هرچند پرستاران شاغل در بخش مراقبت های ویژه نمره نسبتا بالایی از خودپنداره حرفه ای کسب کردندخصوصا دربعد دانش اما به نظر می رسد میانگین نمره بدست آمده، از سطح مطلوب فاصله دارد. همچنین پرستاران، کمترین نمره را از بعد رهبری کسب کردند که این مطلب نشان دهنده ضعف پرستاران در این زمینه میباشد لذا لزوم آموزش آماده سازی پرستاران در جهت برخورداری از خودپنداره حرفه ای بالاتر در آنها، احساس می شود.
واژه‌های کلیدی: خودپنداره حرفه ای، پرستاران، بخش های ویژه
متن کامل [PDF 516 kb]   (375 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/6/16 | پذیرش: 1398/7/17 | انتشار: 1398/8/4


XML   English Abstract   Printدوره 12، شماره 2 - ( 4-1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها