:: دوره 12، شماره 2 - ( 4-1398 ) ::
جلد 12 شماره 2 صفحات 28-34 برگشت به فهرست نسخه ها
هوش اخلاقی پرستاران یک بیمارستان منتخب نظامی یک مطالعه توصیفی-تحلیلی
حسن گرزین، بتول نحریر، سید طیب مرادیان، مجتبی سپندی
دانشگاه بقیه الله(عج)
چکیده:   (1249 مشاهده)
زمینه و هدف: اخلاق، اصل جدا ناپذیر از بدنه وظایف پرستاری  و از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر رفتار انسانها است.  . اخلاق  یکی از عوامل اصلی در ارتقای رعایت حقوق مددجویان است. هدف ازاین پژوهش بررسی میزان هوش اخلاقی پرستاران شاغل در بخش های عمومی و ویژه در یک بیمارستان منتخب نظامی تهران بوده است.
روش کار: این پژوهش  توصیفی-تحلیلی  از تیر تا آبان ماه سال 1397انجام شد  در این مطالعه  120 نفر از بین 1200 پرستار شاغل در بیمارستان، طبق حجم نمونه محاسبه شده از جدول مورگان انتخاب  و به صورت سهمیه ای به بخش های عمومی و ویژه  تخصیص داده شد که 40 نفر از بخش های ویژه و 80نفر از بخش های داخلی و جراحی بودند. هوش اخلاقی واحدهای پژوهش با استفاده از پرسشنامه هوش اخلاقی لنیک و کیل سنجیده شد و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: معیارهای ورود حداقل یک سال سابقه کار ، حداقل مدرک کارشناسی پرستاری و سن  22 تا 50 سال بود که  در مجموع 56 نفر زن و 64 نفر مرد  که 107نفر متاهل و 13 نفر مجرد، 108 نفر دارای مدرک کارشناسی و 12 نفر کارشناسی ارشد بودند. میانگین و انحراف معیار هوش اخلاقی پرستاران شاغل در مجموع25/75(47/8) بود و در بخش های عمومی 26/73(87/9) و در پرستاران شاغل در بخش های ویژه 25/77(07/7) بود. بالاترین سطح در بین چهار معیار هوش اخلاقی پرستاران در بخش های عمومی و ویژه درستکاری با میانگین 62/79(22/11) در بخش های عمومی و 00/79(32/10) در بخشهای ویژه25/80(12/12) بود. نتایج حاصله نشان داد 5/77 درصد  پرستاران از نظر هوش اخلاقی در سطح خوب و بالاتر قرار دارند.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان از اهمیت و جایگاه آموزه های اخلاقی در پرستاری دارد . دیدگاه و نگرش پرستار نسبت به بیمار، خود و شغلش می تواند موجب ارتقای این حرفه گردد. از این رو، امروزه کسب دانش اخلاقی و توانایی پرورش هوش اخلاقی در پرستاران، از ضروریات این حرفه محسوب می شود. پیشنهاد می شود برای پرستاران ، برنامه های آموزشی مناسب با موضوع اخلاق در قالب دوره های ضمن خدمت برگزار شود و با توجه به تفاوت هوش اخلاقی پرستاران بخش های ویژه و عمومی که نشان از توجه بیشتر مدیران بیمارستانی به بخش های ویژه دارد، لازم است مدیران همان حساسیت و توجهی که به بخش های ویژه دارند به بخش های عمومی داشته باشند.
واژه‌های کلیدی: پرستار بخش عمومی، پرستار بخش ویژه، هوش اخلاقی، بیمارستان نظامی، مطالعه توصیفی
متن کامل [PDF 440 kb]   (179 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/6/9 | پذیرش: 1398/8/12 | انتشار: 1398/8/12


XML   English Abstract   Printدوره 12، شماره 2 - ( 4-1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها