:: دوره 12، شماره 1 - ( 1-1398 ) ::
جلد 12 شماره 1 صفحات 34-41 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط نوبت‌کاری با ریسک ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی در پرستاران بیمارستان‌های آبادان
فرهاد سلیمان زاده، داریوش رخ افروز، مرضیه اسدی ذاکر، مریم دستورپور
دانشکده پرستاری و مامایی
چکیده:   (1324 مشاهده)
زمینه و هدف: بیماری‌های قلبی عروقی شایع‌ترین دلیل مرگ‌ومیر در سراسر دنیا است. فاکتورهای مختلفی مثل؛ فاکتورهای شغلی و محیطی در ایجاد این بیماری‌ها دخیل هستند. امروزه نوبت‌کاری یکی از استرسورهای شغلی به شمار می‌آید که در ایجاد  بسیاری از بیماری‌ها  به‌ویژه بیماری‌های قلبی عروقی مؤثر است. در پژوهش‌های پیشین نتایج ضدونقیض زیادی در ارتباط نوبت‌کاری و ریسک فاکتورهای قلبی عروقی دیده می‌شود. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط نوبت‌کاری با ریسک ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی بر اساس سیستم نمره دهی فرامینگهام در پرستاران بیمارستان‌های وابسته به  دانشکده علوم پزشکی آبادان سال 1398 می‌باشد.
 روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه‌ی توصیفی تحلیلی است  که بر روی 120 پرستار (60 نفر نوبت‌کار  و 60 نفر روز‌کار)  شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشکده علوم پزشکی آبادان صورت گرفت. نمونه­گیری به روش طبقه‌ای تصادفی متناسب در بخش‌های مختلف بیمارستان‌ها  و دارای شرایط ورود به مطالعه صورت گرفت. گردآوردی اطلاعات مربوط به پرستاران به کمک ابزاری دوقسمتی شامل فرم اطلاعات جمعیت‌شناسی (وضعیت مصرف سیگار، سابقه پزشکی و شغلی)  و سیستم نمره دهی فرامینگهام، از طریق مصاحبه انجام گرفت. نمونه‌های موردپژوهش  به مدت 2 ماه ازنظر فشارخون، با استفاده از فشارسنج دیجیتال کنترل شدند. در هر شیفت کاری دو بار ( ابتدا و انتهای شیفت) فشارخون از واحدهای پژوهش گرفته شد و در پایان میانگین دو بار ثبت گردید. سطح Total Chol و HDL پس از 10-12 ساعت ناشتا و ارسال نمونه خون وریدی به مقدار 5 سی‌سی به آزمایشگاه انجام گرفت. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون من ویتنی و آزمون کای دو انجام گرفت. تمامی آزمون‌ها با سطح معنی‌داری کمتر از  05/0 و فاصله اطمینان 95 درصد در نظر گرفته شد. آنالیز آماری داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 22 انجام شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که میانگین سنی در نوبت‌کاران 97/2±20/32 و در روز کاران 90/2±43/37 سال می‌باشد. میانگین سابقه کار در نوبت‌کاران 42/4±40/8 و در روز کاران 72/3±10/14 سال محاسبه گردید. نتایج نشان داد که بین نوبت‌کاری و ریسک ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی بر اساس سیستم نمره دهی فرامینگهام  تفاوت معنی‌داری با یکدیگر دارند (04/0=p) و ریسک ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی در نوبت‌کاران بیشتر است.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که نوبت‌کاری یکی از  ریسک فاکتورهای بیماری قلبی عروقی است. ازاین‌رو یافته‌های مطالعه می‌تواند برای پرستاران و مسئولین مربوطه جهت غربالگری و پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی مورداستفاده قرار گیرد.
 
واژه‌های کلیدی: بیماری‌های قلبی عروقی، نوبت‌کاری، سیستم نمره دهی فرامینگهام
متن کامل [PDF 550 kb]   (550 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1398/4/18 | پذیرش: 1398/6/16 | انتشار: 1398/7/19


XML   English Abstract   Printدوره 12، شماره 1 - ( 1-1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها