:: دوره 6، شماره 4 - ( 10-1392 ) ::
جلد 6 شماره 4 صفحات 217-222 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تاثیر استفاده از معیار بی قراری- خواب آلودگی رایکر بر پیامدهای بالینی بیماران تحت اعمال جراحی پیوند عروق کرونر
مریم میرزایی، رضا پورمیرزا کلهری، غلامرضا مرادی، علیرضا خاتونی، منصور رضایی
چکیده:   (1401 مشاهده)
چکیده اهداف: بررسی مکرر مددجو برای تعیین سطح آرامش، یکی از اقدامات اصلی مراقبت از بیمار بدحال و بحرانی به خصوص بعد از اعمال جراحی قلب است. معیار رایکر ابزاری روا و پایا است که در مطالعات مختلفی از این ابزار به عنوان معیار آرامسازی-بی قراری در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه استفاده شده است. این مطالعه با هدف "بررسی تاثیر کاربرد معیار رایکر بر پیامدهای بالینی بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر" انجام شد. روش­ها : این کارآزمایی بالینی در بیمارستان امام علی(ع) کرمانشاه در سال 1391 انجام شد. 116 بیمار بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونر با روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب وبه طور تصادفی به دو گروه مساوی مداخله و کنترل تقسیم شدند. در گروه مداخله سطح آرامسازی بیمار توسط معیار رایکر، با ضریب توافقی کاپا 92/0 r= ودر گروه کنترل با روش مبتنی بر پاسخ­های فیزیولوژیک پایش شد. داده­ها با پرسشنامه و چک لیست محقق ساخته، دارای روایی صوری و محتوی، جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS18 و آزمون­های آماری توصیفی و استنباطی (کای دو ،تی مستقل و فیشر) تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل کاهش معنی­داری در میزان مصرف داروی سوفنتانیل ( 5/5 ± 8 درمقابل 5/12 ± 23میکروگرم ( ، طول مدت تهویه مکانیکی (37/2 ± 1 /7 درمقابل 6/2 ± 3/9ساعت) و طول مدت تهویه با مد SIMV ( 78/1 ± 7/3 در مقابل 14/2 ± 45/5 ساعت) مشاهده شد (001/0> p ). بین دو گروه از نظر طول مدت اقامت در بخش ویژه و بیمارستان و بروز دلیریوم تفاوت معنی داری آماری مشاهده نشد. نتیجه گیری: یافته های این مطالعه استفاده از معیار آرامسازی-بی قراری رایکربرای پایش بیداری در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر را در بخش­های ویژه با هدف کاهش طول مدت تهویه مکانیکی و کاهش میزان مصرف داروی آرام بخش پیشنهاد می­کند.
واژه‌های کلیدی: آرامش، معیار رایکر، جراحی پیوند عروق کرونر
متن کامل [PDF 287 kb]   (463 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1397/12/12 | انتشار: 1392/10/25


XML   English Abstract   Printدوره 6، شماره 4 - ( 10-1392 ) برگشت به فهرست نسخه ها